02 426 92 00 tmlaboratory@abv.bg

Видове Зъбни Снимки

Видове 3D скенери

 

Зъбен сектор-обхваща до 4-5 зъба.
Една челюст – горна или долна.
Горна и долна челюст заедно.
Максиларни синуси.
Темпоро-мандибуларни стави.

3D изследването се записва на CD/DVD. Цена 70-150 лв.

3D сканиране на модели

Може да сканирате модели, така и гипсови отливки.
Създавате 3D модели лесно и бързо.
Тази иновативна техника позволява дигитализирането на зъбните отпечатъци, за да могат да се създадат естетични зъбни корони.

Стандартна секторна снимка

Резултатът се получава на филм. Снимката обхваща от 1 до 3 зъба – от коронката на зъба, до края на корените му. Получавате я готова на рентгенов филм след 5 минути. Цена – 10.00 лв.

Дигитална секторна снимка

Снимката обхваща до 3 съседни зъба, получавате индивидуална парола за Online резултат. предлагаме всички видове дигигитални снимки с ONLINE резултат. Дигиталната снимка се изготвя с по-ниско облъчване и много по-високо качество на образа. Цена – 10.00 лв.

Дигитална панорамна снимка

Planmeca Smart Pan.

Общ изглед на горна и долна челюст, всички зъби, синусите и ставите. Получавате я готова на филм или  Online резултат с индивидуална парола. Цена – 35 лв. 

Опция за пълен пакет – филм+Online резултат.Цена – 40 лв.

Детска панорамна снимка

Облъчването е с около 20 – 30% по – ниско от стандартната панорамна снимка. Представлява общ изглед на горна и долна челюст на детето, всички зъби, синусите и ставите. Получавате я готова на филм или Online резултат след 5 минути. Получвате индивидуална парола за Online резултат.

Кариесна диагностика

 

Една снимка обхваща само коронките на 8 зъба – 4 долни зъба и 4-те горни зъба над тях.

Получавате я готова на филм след 5 минути. Може и Online резултат. Цена – 12 лв.

Секторна панорамна снимка

Снимката обхваща само сектор от няколко зъба, който желаете да бъде сниман, без да се облъчва останалата част от главата. Облъчването се намалява с до 80 %. Получавате я готова на филм или възможност за индивидуална парола за Online резултат.

Темпоромандибуларни стави (TMJ)

Обхваща ставите, чрез които горнатата и долната челюст се движат. Снимката изобразява 4 проекции – лява става със затворена уста, лява става с отворена уста, дясна става със затворена уста и дясна става с отворена уста.Получавате я готова на филм или възможност за индивидуална парола за Online резултат.

Рентгенова снимка на СИНУСИ

Рентгенова снимка на синусите, намиращи се в предната част на черепа, най – често използвана при диагностициране на заболяването синузит. Получавате я готова на филм или възможност за индивидуална парола за Online резултат.

Рентгенова снимка на КИТКА

 

Представлява лицева и странична проекция на китката и пръстите на ръката.
Може да се види счупване или пукване на една или повече от костите на китката
Получавате я готова на филм или получвате индивидуална парола за Online резултат.

Телерентгенография

Рентгенова снимка, която представлява изображение на черепа в профил. Телеренгенографията се използват най-често при ортодонтски лечения. Лабораторията разполага с най-модерната телеренгенография за България. Получавате готова снимката на филм или получвате индивидуална парола за Online резултат. Цена -35 лв.

Better Health Care is Our Mission

02 426 92 00

0888 79 09 79

 

tmlaboratory@abv.bg