02 426 92 00 tmlaboratory@abv.bg

Лабораторията разполага с дигитален скенер PLANMECA ProMax 3D

Лабораторията е оборудвана с най-съвременните апарати на Финландската фирма PLANMECA PRO MAX 3D , която е водеща в денталната образна диагностика и гарантира много по – ниско облъчване.

TMLaboratory

Рентгеновата дентална лаборатория TMLaboratory е основана през 2003 в град София и предлага 3D скенер на зъби на най-ниска цена

Иновация в денталната медицина

Cone Beam компютърна томография. Лабораторията разполага с дигитален скенер PLANMECA ProMax 3D. Най-точна представа за разположението на обектите в три равнини.

Основна дейност

Основната  дейност на лабораторията е качествената  диагностика и бързината на изследването – около 5 минути за снимка.

Модерна обстановка и любезно обслужване.

Дигитлани снимки

Освен стандартните филмови, предлагаме всички видове дигигитални снимки с ONLINE резултат. Дигиталната снимка се изготвя с по-ниско облъчване и много по-високо качество на образа.

Телерентгенография

Лабораторията разполага с уникална и най-модерна за България телерентгенография, благодарение на най-съвременната One Shout технология на финландската фирма Planmeca.

ULTRA LOW DOSE

Ултра ниска доза на облъчване.
Лабораторията разполага с най-модерна апаратура.
 Тя позволява извършването на рентгенови изследвания с минимално облъчване на пациента.

Детска рентгенова снимка

TMLaboratory разполага с програма за изготвяне на детски снимки с много по-ниско ниво на облъчване в сравнение със снимките на възрастни.

 

За повече информация – 02 426 92 00

гр. София

бул. „Александър Стамболийски” 205, корпус А, каб. А222

В сградата на „НИПРОРУДА” (100 метра от Метростанция „Константин Величков” )

Better Health Care is Our Mission

02 426 92 00

0888 79 09 79

tmlaboratory@abv.bg