02 426 92 00 tmlaboratory@abv.bg

Видове 3D снимки

  • Една челюст – горна или долна
  • Горна и долна челюст заедно
  • Максиларни синуси
  • Темпоро-мандибуларни стави
  • Зъбен сектор – обхваща до 4-5 зъба.

3D изследването се записва на DVD диск.

3D диагностика

Лабораторията разполага с дигитален скенер PLANMECA ProMax 3D. Иновация в сферата на денталната медицина – Cone Beam компютърна томография (CBCT). Това е сканиране на горна или долна челюст под формата на срезове или определен участък от челюстта. Зъболекарите получават най-точна представа за разположението на обектите в три равнини, за разлика от останалите рентгенови снимки, които представят образите двуизмерно. При поставянето на зъбни импланти 3D диагностиката е особено важна и е от основно значение за задържане на зъбния имплант. 3D диагностиката в денталната медицина е много подходяща и при пациенти с кисти. 3Д изследването дава най-добрата и точна информация за състоянието на пациента.

Better Health Care is Our Mission

02 426 92 00

0888 79 09 79

 

tmlaboratory@abv.bg